RECOMENDACIÓNS VISITAS GUIADAS

RECOMENDACIÓNS PARA AS VISITAS GUIADAS

Protocolo visitas guiadas

Indicamos a continuación algunhas recomendacións para participar nas visitas guiadas organizadas por Genuine Galicia.

Debido á necesidade de distanciamento social e prevención de contagios por covid-19, solicítase aos nosos visitantes:

  • Usar máscara. Coida a túa saúde e a dos demais, pon máscara. Evita tocar os teus ollos, boca e cara coas mans.
  • Respetar la distancia social. Respecta a distancia social, é polo ben de todos.
  • Lava as mans con frecuencia, usando xel hidroalcóholico ou auga e xabón.
  • Pago electrónico ou con tarxeta. Da preferencia ao pago online, electrónico ou con tarxetas.
  • Reserva a visita con antelación. A visitas teñen un número máximo de participantes. Fai a reserva previa.
  • Coida do Medio. Tira a túa máscara, panos ou luvas a papeleiras con tapa.
  • Atende as indicacións do teu guía, el sabe cales son os protocolos de cada lugar da visita guiada

As condicións de visita e distanciamento social deberán ser asumidas por todos, polo ben da nosa saúde e sociedade.

Gracias pola súa comprensión e colaboración.

Similar Posts