POR QUÉ GENUINE GALICIA?

Multi linguaxe

Falamos español, inglés, galego, portugués, francés, italiano e alemán.

Viaxar é para todos

Organizamos visitas e experiencias adaptadas a todos os orzamentos e colectivos. Turismo Accesible e Turismo Social.

Calidade e experiencia
Experiencia e profesionalidade. Traballamos en turismo dende o 2004. Turismo de Calidade.
A túa viaxe personalizada
Visitas guiadas, rutas e experiencias. Axudámoste a personalizar cada detalle. Particulares e grupos a medida..
O noso compromiso
Compromiso contigo, co medio ambente e co turismo sustentable. Participamos de proxectos en Turismo Creativo, Eco-EmoTurismo e Turismo Social.
Paixón
Traballamos para que goces da túa viaxe. Sentimos amor pola nosa profesión e por Galicia. Paixón polo Turismo Cultural, de Natureza e Sostible.

AS ROTAS MÁIS POPULARES PARA OS NOSOS VISITANTES:

Proxecto financiado por:

Proxecto “Rutas de temporada e de divulgación” by Genuine Galicia

Financiado con subvencións  á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, convocadas pola Axencia Turismo de Galicia, o 29 de decembro de 2016, aprobáronse  as bases reguladoras para a concesión. As axudas da subvención están financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, cun 75% do investimento, o Ministerio de Agriculutura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, cunha aportación do 2%, e a Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia , cunha aportación do 22’5% da aportación financieira da subvención.